Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SS_2018_108_Ak

Minerālmēslu šķīduma koncentrāta Vito Silva vai ekvivalenta iegāde 2018. gadam

Līgums

16.04.2018
AS LVM SS_2018_135_P

Mini traktora - raidera iegāde Kalsnavas arborētumam

Līgums

16.04.2018
AS LVM SS_2018_138_P

Audu kultūru audzēšanas trauku un izejvielu piegāde 2018.-2019. gadam.

Līgums

16.04.2018
AS LVM MI_2018_100_B

Līgums par meža autoceļu "Autobusa trase", "Vilciņu ceļš" atjaunošanas būvdarbiem

Līgums

13.04.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Ances" pārbūves līgums

 Meža meliorācijas sistēmas "Ances" trašu mežizstrādes pakalpojuma līgums

MMS_Ances_pārbūves līgums

MMS_Ances_trašu mežistrādes līgums

12.04.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Kociņi 2" pārbūves būvprojekta izstrāde

MMS_Kociņi 2_Līgums

12.04.2018
AS LVM MI_2018_85_I

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs 2” un meža autoceļa “Avotiņu ceļš” būvprojektu izstrādi.

LigumsML_MMSCeguMasivs2BPIzstrade_ProAkva

LigumsML_AvotinuCelsBPIzstrade_ProAkva

Vienošanās pie līguma par MMS "Čegu masīvs 2" būvprojekta izstrādi

12.04.2018
AS LVM SS_2017_431_Ak

Saimniecības ēkas ar tehnikas novietni būvdarbi arborētumā

Līgums

12.04.2018
AS LVM MI_2018_106_B

Līgums

11.04.2018
AS LVM ZL_2018_120_I

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģiona Ludzas iecirknī 2018.gadā.

Līgums ar SIA "Saules mežs W"

09.04.2018
AS LVM AV_2018_92_B

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā un par mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot meliorācijas sistēmu trases,un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro machinery".

Līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro machinery" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu

Līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro machinery" par mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu

09.04.2018
AS LVM SS_2018_99_Ak

Frēzkūdras iegāde 2018. gadā

Līgums

09.04.2018
AS LVM DK_2018_118_I

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā.

 

Līgums_Juris Gusts

06.04.2018
AS LVM ZL_2018_120_I

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģiona Ludzas iecirknī 2018.gadā

Līgums ar U.Stepanovu

06.04.2018
AS LVM ZL_2018_121_I

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Līgums ar U.Stepanovu

Līgums ar S.Zigatu

Līgums ar SIA "IP KOKS"

06.04.2018
AS LVM MI_2018_52_B

Līgums par meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” pārbūvi LVM Austrumvidzemes reģionā

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežizstrādi

Vienošanās

06.04.2018
AS LVM NĪP_2018_84_B

Līgums 1.daļā

Līguma 1.daļā pielikums

Līgums 2.daļā

Līguma 2.daļā pielikums FP

Līguma 2.daļā 3.pielikums

Līguma 2.daļā 2.1.pielikums

Līguma 2.daļā 2.2.pielikums

Līguma 2.daļā 2.3.pielikums

Līguma 2.daļā 2.4.pielikums

Līguma 2.daļā 2.5.pielikums

Līgums 3.daļā

Līguma 3.daļā pielikums FP

05.04.2018
AS LVM ZDZ_2018_67_I

iepirkuma_ligums.pdf

1.pielikums_TehniskaSpecifikacija_IekartasAprikojums_no_terauda.docx

04.04.2018
AS LVM MI_2018_98_B

Noslēgtais līgums

Līgums

03.04.2018
AS LVM MI_2018_72_I

Noslēgtais līgums par meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Zemgales reģionā.

LigumsML_MMSZemgaliBPIzstrade_IBProfecto

03.04.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m