Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SS_2018_185_P

Starprindu kultivatora  - rušinātāja iegāde

Līgums

01.06.2018
AS LVM SS_2018_187_P

Lauka laistīšanas iekārtas iegāde

Līgums

01.06.2018
AS LVM AV_2018_92_B

Vienošanās pie 2018.gada 03.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00dc_220_18_480  par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Asuttrumvidzemes reģionā 2018.gadā ar SIA "Pro Machinery".

Vienošanās pie noslēgtā līguma

31.05.2018
AS LVM MI_2018_154_B

Noslēgts līgums.

Līgums

Vienosanas_Elektrolinija_DuganesSkolasCels_PMCI

30.05.2018
AS LVM VD_2018_104_Ak

Noslēgtie līgumi par jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Līgums-Jānis Antonevičs

Līgums-Kristaps Beitiks

Līgums-SIA Scandic Forest

29.05.2018
AS LVM ZDZ_2018_162_B

Līgumi -  SIA "VĒSMA 3"

Līgums 1.iepirkuma daļā

Līguma, 1.iepirkuma daļā, pielikums

Līgums 2.iepirkuma daļā

Līguma, 2.iepirkuma daļā, pielikums

Līgums 3.iepirkuma daļā

Līguma, 3.iepirkuma daļā, pielikums

29.05.2018
AS LVM ZDZ_2017_393_Ak

Vispārīgās vienošanās

Vispārīgās vienošanās 1.iepirkuma daļā

Vispārīgās vienošanās 2.iepirkuma daļā

Vispārīgās vienošanās 3.iepirkuma daļā

Vispārīgās vienošanās 3.iepirkuma daļā

24.05.2018
AS LVM MI_2018_151_B

Meža autoceļa “Masta ceļš” atjaunošanas būvdarbi

Līgums MAC Masta ceļš atjaunošanas būvdarbi

24.05.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Sarkanvalks" pārbūve

Sarkanvalks_līgums

23.05.2018
AS LVM MI_2018_133_B

Līgums

23.05.2018
AS LVM SS_2018_170_I

Bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija Mazsilu kokaudzētavā

Līgums

23.05.2018
AS LVM MI_2018_159_B

Līgums par meža autoceļa "Tabiņas-Zaļkalns" atjaunošanas būvdarbiem

Līgums

22.05.2018
AS LVM MI_2018_143_B

Līgums

22.05.2018
AS LVM MI_2018_165_I

1.daļa Kazinovas ceļš BP

2.daļa Ružu stiga BP

3.daļa Liepnieka ceļs

4.daļa Dzelzupes ceļš

5.daļa Jaunpededzes ceļš BP

6.daļa Raksalas ceļš BP

21.05.2018
AS LVM MI_2018_148_I

Par meža meliorācijas sistēmas “Laužu kanāls” būvprojekta izstrādi LVM Austrumvidzemes reģionā

Līgums

Vienošanās

21.05.2018
AS LVM MI_2018_147_I

Līgumi par meža meliorācijas sistēmu "Buku mežs", "Dibensala" būvprojektu izstrādi LVM Rietumvidzemes reģionā

Līgums_Buku mežs

Līgums_Dibensala

21.05.2018
AS LVM MI_2018_168_I

Līgumi par meža autoceļu “Kļaviņi-Sēnīte”, “Piri ceļš” būvprojektu izstrādi Austrumvidzemes reģionā

Līgums_Kļaviņi-Sēnīte

Līgums_Piri ceļš

21.05.2018
AS LVM MI_2018_65_B

Līgumi par meža infrastruktūras objektu “Tīro caurteka”, “Dzērves caurteka” pārbūvi.

Līgums par objekta "Tīro caurteka" pārbūvi

Līgums par objekta "Dzērves caurteka" pārbūvi

Vienošanās Dzērves caurteka

18.05.2018
AS LVM MI_2018_102_B

Par meža meliorācijas sistēmas “Akaviņa” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežizstrādi

18.05.2018
AS LVM MS RP_2017_44_Ak

Līguma pamatteksts

Noslēgto līgumu saraksts

18.05.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m