Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SS_2018_185_P

Starprindu kultivatora  - rušinātāja iegāde

Līgums

01.06.2018
AS LVM SS_2018_187_P

Lauka laistīšanas iekārtas iegāde

Līgums

01.06.2018
AS LVM AV_2018_92_B

Vienošanās pie 2018.gada 03.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00dc_220_18_480  par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Asuttrumvidzemes reģionā 2018.gadā ar SIA "Pro Machinery".

Vienošanās pie noslēgtā līguma

31.05.2018
AS LVM MI_2018_154_B

Noslēgts līgums.

Līgums

Vienosanas_Elektrolinija_DuganesSkolasCels_PMCI

30.05.2018
AS LVM VD_2018_104_Ak Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Noslēgtie līgumi par jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Līgums-Jānis Antonevičs

Līgums-Kristaps Beitiks

Līgums-SIA Scandic Forest

29.05.2018
AS LVM ZDZ_2018_162_B

Līgumi -  SIA "VĒSMA 3"

Līgums 1.iepirkuma daļā

Līguma, 1.iepirkuma daļā, pielikums

Līgums 2.iepirkuma daļā

Līguma, 2.iepirkuma daļā, pielikums

Līgums 3.iepirkuma daļā

Līguma, 3.iepirkuma daļā, pielikums

29.05.2018
AS LVM ZDZ_2017_393_Ak

Vispārīgās vienošanās

Vispārīgās vienošanās 1.iepirkuma daļā

Vispārīgās vienošanās 2.iepirkuma daļā

Vispārīgās vienošanās 3.iepirkuma daļā

Vispārīgās vienošanās 3.iepirkuma daļā

24.05.2018
AS LVM MI_2018_151_B

Meža autoceļa “Masta ceļš” atjaunošanas būvdarbi

Līgums MAC Masta ceļš atjaunošanas būvdarbi

24.05.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Sarkanvalks" pārbūve

Sarkanvalks_līgums

23.05.2018
AS LVM MI_2018_133_B

Līgums

23.05.2018
AS LVM SS_2018_170_I

Bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija Mazsilu kokaudzētavā

Līgums

23.05.2018
AS LVM MI_2018_159_B

Līgums par meža autoceļa "Tabiņas-Zaļkalns" atjaunošanas būvdarbiem

Līgums

22.05.2018
AS LVM MI_2018_143_B Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūves darbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

Līgums

22.05.2018
AS LVM MI_2018_165_I

1.daļa Kazinovas ceļš BP

2.daļa Ružu stiga BP

3.daļa Liepnieka ceļs

4.daļa Dzelzupes ceļš

5.daļa Jaunpededzes ceļš BP

6.daļa Raksalas ceļš BP

21.05.2018
AS LVM MI_2018_148_I

Par meža meliorācijas sistēmas “Laužu kanāls” būvprojekta izstrādi LVM Austrumvidzemes reģionā

Līgums

Vienošanās

21.05.2018
AS LVM MI_2018_147_I

Līgumi par meža meliorācijas sistēmu "Buku mežs", "Dibensala" būvprojektu izstrādi LVM Rietumvidzemes reģionā

Līgums_Buku mežs

Līgums_Dibensala

21.05.2018
AS LVM MI_2018_168_I

Līgumi par meža autoceļu “Kļaviņi-Sēnīte”, “Piri ceļš” būvprojektu izstrādi Austrumvidzemes reģionā

Līgums_Kļaviņi-Sēnīte

Līgums_Piri ceļš

21.05.2018
AS LVM MI_2018_65_B Meža infrastruktūras objektu “Tīro caurteka”, “Dzērves caurteka” pārbūve

Līgumi par meža infrastruktūras objektu “Tīro caurteka”, “Dzērves caurteka” pārbūvi.

Līgums par objekta "Tīro caurteka" pārbūvi

Līgums par objekta "Dzērves caurteka" pārbūvi

Vienošanās Dzērves caurteka

18.05.2018
AS LVM MI_2018_102_B

Par meža meliorācijas sistēmas “Akaviņa” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežizstrādi

18.05.2018
AS LVM MS RP_2017_44_Ak

Līguma pamatteksts

Noslēgto līgumu saraksts

18.05.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m