Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums

Meža autoceļa "Kāķīšu ceļš" atjaunošana

Kāķīšu ceļš_Līgums

10.07.2018
AS LVM RM_2018_203_I

Bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošana Austrumu iecirknī

Līgums

09.07.2018
AS LVM RV_2018_92_B

 Vienošanās par izmaiņām pie 2018.gada 03.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00dc_220_18_480 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro Machinery" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā.

Vienošanās ar SIA "Pro Machinery"

06.07.2018
AS LVM Z_2018_192_I

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Engures, Kandavas, Tērvetes iecirknī 2018.gadā

STERNS_BIOTOPI_2018.pdf

06.07.2018
AS LVM MS RP_2017_44_Ak

Noslēgtais līgums vispārīgās vienošanās Nr.5-6.1_001e_200_17_50 ietvaros par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar termiņu līdz 31.10.2018.

Līguma pamatteksts

05.07.2018
AS LVM ZL_2018_204_B

Līgumi ar SIA ,,DALD", SIA ,,AGROMELIORATORS" un SIA ,,STOMAK".

Līgums ar SIA ,,DALD"

Līgums ar SIA ,,AGROMELIORATORS"

Līgums ar SIA ,,STOMAK"

04.07.2018
AS LVM SS_2018_230_P

Pacēlājtraktora ar gāzes dzinēju iegāde Podiņu KA

Līgums

04.07.2018
AS LVM NĪP_2018_119_Ak

Šķeldas uzglabāšanas laukuma pārbūve

Būvdarbu līgums

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

29.06.2018
AS LVM MS RP_2017_391_Ak

Informācija par atklātā konkursa ietvaros noslēgtajiem līgumiem un noslēgto līgumu pamatteksts

Noslēgto līgumu pamatteksts

Informācija par noslēgtajiem līgumiem (precizēts 02.07.2018.)

Noslēgto vienošanos par tehniskās kļūdas labošanu līgumā pamatteksts

Informācija par noslēgtajām vienošanām (precizēts 22.10.2018.)

29.06.2018
AS LVM RV_2018_194_B

Noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Rietumvidzemes reģioā 2018.gadā.

Līgums ar SIA "Ceļa tehnika"

28.06.2018
AS LVM MI_2018_198_B Īslaicīgas lietošanas koka vairogu ceļu ierīkošana un uzturēšana Rietumvidzemes reģionā

Noslēgts līgums par īslaicīgas lietošanas koka vairogu ceļu ierīkošana un uzturēšana Rietumvidzemes reģionā

Līgums

Vienošanās

28.06.2018
AS LVM Z_2018_175_B

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Zemgales reģionā 2018.gadā

BALTIJAS_BUVE_MMS_2018_copy.pdf

JS_BUVE_MMS_2018_copy.pdf

JB_BUVE_MEZIZSTRADE_2018.pdf

RA_MEZS_MMS_2018.pdf

RA_MEZS_MEZIZSTRADE_2018.pdf

27.06.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Vabole" būvprojekta izstrādes līgums

MMS "Vabole"_Līgums

27.06.2018
AS LVM MS MK_2017_417_Ak

Vienošanās pie 05.03.2018. noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_009f_220_18_339
par augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšanu.

Vienošanās ar SIA KURSA MRU

26.06.2018
AS LVM SS_2018_218_I

Platības sagatavošana Kurmales plantācijā

Līgums

26.06.2018

Līgums

22.06.2018

Līgums

21.06.2018

Līgums

21.06.2018
AS LVM MI_2018_180_B

Līgums par meža autoceļa "Golovkinas ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā

Līgums

Vienošanās

20.06.2018

Meža autoceļa “Savenieku ceļš” būvprojekta izstrāde

Savenieku ceļš_Līgums

20.06.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m