Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2018_250_I Meža meliorācijas sistēmas “Meņģele 2” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā

Noslēgtais līgums par meža meliorācijas sistēmas “Meņģele 2” pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MMSMengele2BP_AMMelio

25.07.2018
AS LVM SS_2018_205_Ak Kūdras substrātu iegāde 2019.gadam

Kūdras substrāta iegāde 2019. gadam

Līgums

25.07.2018
AS LVM Z_2018_254_I Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2018./2019.gadā.gadā

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2018./2019.gadā

Atkritumi_Eko Kurzeme_2018_2019

24.07.2018
AS LVM MI_2018_226_I Meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā

Noslēgtais līgums par meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MMSLokmaneBP_Alidade

24.07.2018
AS LVM ZDZ_2018_220_Ak Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns”

 

Uzņēmuma līgums par mobila minerālo materiālu maisījumu ražošanu DIIV “Deviņziedu kalns”

 

Līgums_Deviņziedi

Līguma 1.pielikums

Līguma 3.pielikums

Līguma 4.pielikums

Vienošanās par Iepirkuma līguma grozījumiem

23.07.2018
AS LVM SP_2018_236_P Dekoratīvu ozolkoka paliktņu izgatavošana un piegāde

Dekoratīvu ozolkoka paliktņu izgatavošana un piegāde

Līgums

23.07.2018
AS LVM SP_2018_173_P Aizsargapavu piegāde

Aizsargapavu piegāde

Līgums iepirkuma 1.daļai

Līgums iepirkuma 2.daļai

23.07.2018
AS LVM ZL_2018_221_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Līgums ar Andreju Krakupu.

File_00206B7DF31F180720123038_andrejskrakups.pdf

20.07.2018
AS LVM ZL_2018_221_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Līgums ar SIA ,,PROJEKTGRUPA".

File_00206B7DF31F180719101403_siaprojektgrupa.pdf

19.07.2018
AS LVM MI_2018_237_B Meža autoceļa “Mālvalku ceļš-2” remontdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža autoceļa "Mālvalku ceļš-2" remontdarbi

Mālvlaku ceļš-2_Līgums

18.07.2018
AS LVM ZK_2018_215_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošana veidojot pacilas un risu izlīdzināšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošana veidojot pacilas un risu izlīdzināšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā

u.z.-ligums-18.07.pdf

u.z.-01.10.pdf

18.07.2018
AS LVM MI_2018_245_I Meža meliorācijas sistēmas "Liepnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Liepnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde

Liepnieku masīvs_Līgums

18.07.2018
AS LVM MI_2018_240_B Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Vacumu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Līgums

18.07.2018
AS LVM MI_2018_243_I Meža meliorācijas sistēmas "Vēžu masīvs-1" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Vēžu masīvs-1" pārbūves būvrojekta izstrāde

Vēžu masīvs-1_Līgums

17.07.2018
AS LVM SS_2018_201_Ak Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2018.gadam

Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2018. gadam

Līgums

17.07.2018
AS LVM DK_2018_246_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga iecirknī 2018. gadā

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga iecirknī 2018. gadā.

Līgums_Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIDĀDE"

13.07.2018
AS LVM MI_2018_235_I Meža meliorācijas sistēmas "Silamala" pārbūves būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā

Līgums par meža meliorācijas sistēmas “Silamala” pārbūves būvprojekta izstrādi.

Līgums

13.07.2018
AS LVM MS RP_2016_244__

 

Vienošanās pie 21.06.2016. līguma Nr. 5-5.9_00fo_200_16_32 par apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu tilpuma uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un šķeldu laboratorisko analīžu nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu

 

Vienošanās pie 21.06.2016. līguma

13.07.2018
AS LVM SS_2018_252_P Cietā organiskā meslojuma izkliedētāja iegāde Podiņu kokaudzētavai

Cietā organiskā mēslojuma izkliedētāja iegāde Podiņu kokaudzētavai

Līgums

13.07.2018
AS LVM ZL_2018_197_B Stompaku purva takas labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Līgums ar SIA ,,MV LĪVAS".

File_00206B7DF31F180710094955_siamvlivas.pdf

10.07.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m