Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SS_2019_52_B

Stādu audzēšanas poligona izbūve Podiņu kokaudzētavā

Līgums

21.03.2019
AS LVM RV_2018_439_B

 Vienošanās Nr.1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbidību "Pro machinery" pie 23.01.2019. noslēgtā līguma Nr.5-5.8_0023_220_19_75 un vienošanās Nr.1 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "4 REASON" pie 29.01.2019. noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_0024_220_19_76 p izmaiņām.

Vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro machinery"

Vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "4 REASON"

06.03.2019
AS LVM MI_2018_411_B

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūvi un mežizstrādes pakalpojuma sniegšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MMSPastapurvsBuvdarbi_Visko

Ligums_Mezizstrade_MMSPastapurvsBuvdarbi_Visko

VienosanasML_DDIA&Grafiks_MMSPastapurvs_Visko

05.03.2019
AS LVM SS_2019_30_P

Augu aizsardzības līdzekļi

Līgums

28.02.2019
AS LVM SS_2019_31_B

Stādu audzēšanas poligona izbūve Mazsilu kokaudzētavā

Līgums

19.02.2019
AS LVM MI_2018_405_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā.

Ligums_KaukuCelsBuvdarbi_ABBuvnieciba

19.02.2019
AS LVM MS MK_2017_361_Ak, AS LVM MS MK_2016_480_Ak, AS LVM ZL_2016_233__, AS LVM ZL_2017_238_Ak, AS LVM MS MK_2018_338_Ak

 

Vienošanās par saimnieciskās darbības veicēja saistību nodošanu komercsabiedrībai

 

Vienošanās (I.Smirnovs-SIA StuteS)

19.02.2019
AS LVM MI_2018_413_B

Noslēgtais līgums

Līgums

15.02.2019
AS LVM MI_2018_412_B

Noslēgtais līgums.

Līgums

15.02.2019
AS LVM MI_2018_402_B

Noslēgtie līgumi

Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai

Līgums 3.daļai

14.02.2019
AS LVM MI_2018_401_B

Noslēgtie līgumi.

Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai

Līgums 3.daļai

14.02.2019
AS LVM SS_2018_438_Ak

Sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Strenču, Mazsilu un Podiņu KA

Līgums

12.02.2019
AS LVM MI_2018_440_I

Līgums par meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrādi LVM Rietumvidzemes reģionā

Līgums_Popuļu masīvs

09.02.2019
AS LVM MI_2018_433_I

Līgumi par meža meliorācijas sistēmu "Augšciems pēdējā kārta", "Painītes 2" būvprojektu izstrādi LVM Rietumvidzemes reģionā

Līgums_Augšciems pēdējā kārta

Līgums_Painītes 2

09.02.2019
AS LVM DZD_2017_450_Ak

Vienošanās saskaņā ar Līguma 1.4. punkta noteikumiem

Vienošanās pie līguma

08.02.2019
AS LVM MS MK_2017_361_Ak

Noslēgta vienošanās Nr. 1 pie 15.01.2018. līguma Nr. 5-5.8_002s_220_18_100 par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas un jaunaudžu košanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2018.-2022.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "CARACOLES".

Vienošanās Nr.1 pie noslēgtā līguma ar SIA "CARACOLES'

Vienošanās 1.pielikums

07.02.2019
AS LVM MS MK_2018_310_Ak

Noslēgtie iepirkumu līgumi

Līgums ar SIA "MM Kvartāls"

Līguma 1.pielikums SIA "MM Kvartāls"

Līgums ar SIA "Silazieds"

Līguma 1.pielikums SIA "Silazieds"

Līgums ar SIA "Oškalni DJ"

Līguma 1.pielikums SIA "Oškalni DJ"

Līgums ar Ivo Rudzīti

Līguma 1.pielikums ar Ivo Rudzīti

Noslēgto līgumu saraksts

04.02.2019
AS LVM ZDZ_2018_378_Ak

Apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā uzmērīšana ar fotogrammetrijas vai lāzerskenēšanas metodēm.

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

01.02.2019
AS LVM MS Mk_2017_361_Ak

Līgumi un Vienošanās  Par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu 2018. - 2022. gadā Austrumvidzemes reģionā.

Vienošanās ar Ivo Rudzītis

Vienošanās ar Mārcis Auniņš

01.02.2019
AS LVM _VD_2016_133_Bi

Vienošanās par grozījumiem līgumā - līguma darbības termiņa pagarināšana.

Vienošanās ar SIA "Vāvere.J"

30.01.2019
Esam sertificēti

bm sertification

iso