Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2018_260_B

Par meža autoceļa "Saliņu ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā

Līgums

15.08.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Gulāni" pārbūve

Gulāni_būvdarbu līgums

Gulāni_trašu atbrīvošanas līgums

14.08.2018
AS LVM SP_2018_219_P

Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegāde

Līgums

13.08.2018
AS LVM SP_2018_217_P

Dzeramā avota ūdens piegādes un ūdens sadales iekārtu noma

Līgums

13.08.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Zemeņu" atjaunošanas būvprojekta izstrāde

MMS "Zemeņu"_Līgums

10.08.2018
AS LVM DL_2018_271_B

Līgums ar SIA "STOMAK", SIA "INDĀRES"

ul_stomak_sia_mms_ikd_uzt_aslvmdl_2018_271_b_pdf.pdf

ul_indares_sia_mms_ikd_uzt_aslvmdl_2018_271_b_pdf.pdf

10.08.2018
AS LVM VD_2018_78_I

Vienošanās pie 08.03.2018. noslēgtā UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_00ay_220_18_394 par meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu ar SIA "VIA MEŽS". Par līguma priekšmeta apjoma palielināšanu.

Vienošanās ar SIA "VIA MEŽS"

09.08.2018
LVM NĪP_2018_190_I

Nekustamā īpašuma vai tā daļas tirgus novērtējuma sagatavošana (1., 2. un 3.Iepirkuma daļa)

Uzņēmuma līgums 1.iepirkuma daļa

Uzņēmuma līgums 2.iepirkuma daļa

Uzņēmuma līgums 3.iepirkuma daļa

Vienošanās par izmaiņām uzņēmuma līgumā par 1.iepirkuma daļu

08.08.2018

Meža autoceļa "Dzeltsalas ceļš" būvprojekta izstrāde

Meža meliorācijas sistēmas "Dzeltsalas masīvs" būvprojekta izstrāde

Dzeltsalas ceļš_Līgums

Dzelsalas_masivs_Ligums

07.08.2018
AS LVM MI_2018_247_B

Noslēgts līgums par meža autoceļa "Silenieku ceļš" atjaunošanas būvdarbiem.

Līgums

02.08.2018
AS LVM MI_2018_255_B

Noslēgts līgums par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Ķuršu gārša” ierīkošanu un uzturēšanu atbilstoši Defekta aktam Nr. DA-18-I307-0013.

Līgums

31.07.2018
AS LVM DK_2018_118_I

Vienošanās par izmaiņām ar Juri Gustu pie 06.04.2018. noslēgtā uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8_00dw_220_18_500.

Papildus vienošanās_Juris Gusts

31.07.2018
AS LVM RV_2018_253_B

Līgums ar SIA "Pro Machinery" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Vēru un Rūjienas iecirknī 2018.gadā.

Līgums ar SIA "Pro Machinery"

30.07.2018
AS LVM RV_2017_65_B

Vienošanās par izmaiņām pie 2017.gada 03.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00b6_220_17_400 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JAUNBĒRZIŅI".

Vienošanās pie noslēgtā līguma

Pielikums

30.07.2018
AS LVM RV_2018_150_B

Vienošanās par izmaiņām ar SIA "Vidzemes Būvnieks" pie 2018.gada 26.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00fu_220_18_570 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas un risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā.

Vienošanās par izmaiņā ar SIA "Vidzemes Būvnieks"

30.07.2018
AS LVM MS RP_2018_90_Ak

Vispārīgā vienošanās par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 2018.-2020.gadā

Vispārīgās vienošanās pamatteksts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

27.07.2018
AS LVM MI_2018_241_B

Līgums par meža autoceļa “Tīrā purva trase”  remontdarbiem LVM Vidusdaugavas reģionā

Līgums

Vienošanās

26.07.2018
AS LVM MS RP_2017_44_Ak

Līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar termiņu līdz 31.10.2018.

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

26.07.2018
AS LVM MS RP_2017_142_Ak

Vispārīgās vienošanās Nr.5-5.3_002k_200_17_90 par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot galvenāss cirtes, ietvaros 2018.gada jūlijā noslēgtie iepirkuma līgumi

gc_vv_ligumu_saraksts_07.2018.pdf

liguma_teksts_gc_vv_07.2018.pdf

25.07.2018
AS LVM MI_2018_214_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Kumeļkalna ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACKumelkalnaCelsBuvdarbi_KULK

25.07.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m