Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM ZK_2018_306_I

Koku, krūmu ciršana, stigu tīrīšana, atvašu un zāles pļaušana Ziemeļkurzemes reģionā 2018

livli-05.09.pdf

07.09.2018
AS LVM ZDZ_2018_223_Ak

Līguma teksts 1.dala

Līguma teksts 2.daļa

Līguma teksts 3.daļa

07.09.2018
AS LVM MS RP_2017_44_Ak

Noslēgtie līgumi vispārīgās vienošanās Nr.5-6.1_001e_200_17_50 ietvaros par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ar termiņu līdz 31.10.2018.

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

06.09.2018
AS LVM SS_2018_275_Ak

Traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu

Līgums

06.09.2018
AS LVM NĪP_2018_114_Ak

Iepirkuma ietvaros noslēgtās vispārīgās vienošanās

Vispārīgās vienošanās teksts 1.-4.daļai

Vispārīgās vienošanās teksts 5.-8.daļai

Vispārīgo vienošanos slēdzēju saraksts

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

Vienošanās

Līgums par AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu

31.08.2018
AS LVM MI_2018_285_B

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Līgums

29.08.2018
AS LVM MI_2018_251_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Teitupītes ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACTeitupitesCelsBuvdarbi_MC

29.08.2018
AS LVM NĪP_2018_287_I

 

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Rietumvidzemes reģionā

 

Līgums par AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšanu Rietumvidzemes reģionā

27.08.2018
AS LVM MI_2018_233_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Aiznoras ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Ligums_MACAiznorasCelsBuvdarbi_MC

24.08.2018
AS LVM MI_2018_227_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Garā purva ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_GaraPurvaCelsBdarbi_Baustelle

VienosanasML_DDIA&Grafiks_GaraPurvaCels_Baustelle

22.08.2018
AS LVM MI_2018_242_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļu “Vidus ceļš” un “Baltābolu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MACVidusCels&BaltaboluCelsBuvdarbi_Baustelle

Vienosanas_BDV_VidusCels&BaltaboluCels_Baustelle

22.08.2018
AS LVM SS_2018_234_Ak

Kokskaidu granulas 2018. gadam LVM Sēklas un stādi ražotnēm

Līgums

22.08.2018
AS LVM MI_2018_261_B

Par meža autoceļa "Iņķēnu ceļš" būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā

Līgums

20.08.2018
AS LVM RV_2018_283_B

Noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbiem Piejūras iecirknī 2018.gadā.

Līgums ar SIA "Ceļa tehnika"

20.08.2018
AS LVM ZDZ_2018_186_Ak

Līgumu pamatteiksts bez fizisko personu datiem

1.iepirkuma daļa

2.iepirkuma daļa

3.iepirkuma daļa

4.iepirkuma daļa

5.iepirkuma daļa

6.iepirkuma daļa

20.08.2018
AS LVM MI_2018_202_B

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmas “Krātiņu stiga” pārbūvi un mežizstrādes pakalpojuma sniegšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MMSKratinuStigaBD_PM

Ligums_Mezizstrade_MMSKratinuStigaBD_PM

VienosanasML_DDIA&Grafiks_MMSKratinuStiga_PM

20.08.2018
AS LVM NĪP_2018_158_Ak

Par AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošas vai pērkamās zemes vienības ierīcības projekta izstrādi, zemes lietošanas mērķa noteikšanu un kadastrālo uzmērīšanu

Līgums

17.08.2018
AS LVM NĪP_2018_211_Ak

Par AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšanu

Līgums_1.daļa_ Ziemeļkurzemes, Dienvidkurzemes, Zemgales reģions

Līgums_ 2.daļa_ Rietumvidzemes un Vidusdaugavas reģions

Līgums_ 3.daļa_ Austrumvidzemes, Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģions

17.08.2018
AS LVM RM_2018_266_B

Par objekta “Tualešu bloks” izbūvi

Būvdarbu līgums_ Objekta “Tualešu bloks” izbūve

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

17.08.2018
AS LVM VD_2018_183_I

Vienošanās pie 08.06.2018. noslēgtā UZŅĒMUMA LĪGUMA Nr. 5-5.8_00i4_220_18_652 par apauguma novākšanas pakalpojumu sniegšanuVidusdaugavas reģionā ar Mareku Šternu. Par līguma terniņa pagarinājumu.

Vienošanās ar Mareku Šternu

16.08.2018
Esam sertificēti

bm sertification

iso