Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SS_2016_17_P Vermikulīta iegāde

Vermikulīta iegāde

Līgums

01.02.2016
AS LVM NĪ_2016_7_bi Zemes ierīcības projekta izstrāde un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80920030113 un 80920050053

Metrum_R_SIA_FP.pdf

28.01.2016
AS LVM Z_2015_557_Bi Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), stigu tīrīšana un koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS Zemgales mežsaimniecībā 2016.gadā.

Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS Misas, Dobeles MI, 5.,9.daļa

Noslēgtais līgums

27.01.2016
AS LVM SP_2016_9_bi “Ziņu aģentūras pakalpojumi”

“Ziņu aģentūras pakalpojumi”

Iepirkuma līgums_1.daļa

Iepirkuma līgums_2.daļa

27.01.2016
AS LVM MI_2015_537_B Meža meliorācijas sistēmas „Saraiķi” pārbūve Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā

Meža meliorācijas sistēmas „Saraiķi” pārbūve Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā.

Saraiķi_pārbūves līgums_AS LVM MI_2015_537_B

Saraiķi_mežistrādes līgums_AS LVM MI_2015_537_B

26.01.2016
AS LVM MI_2015_532_B Meža meliorācijas sistēmas „Prīģelis” pārbūve Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā

Meža meliorācijas sistēmas „Prīģelis” pārbūve Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā.

Prīģelis_pārbūves līgums_AS LVM MI_2015_532_B

Prīģelis_mežistrādes līgums_AS LVM MI_2015_532_B

26.01.2016
AS LVM MI_2015_548_i Mežaines tilta pārbūves būvprojekta izstrāde Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā

Mežaines tilta pārbūves būvprojekta izstrāde Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā.

Mežaines tilts_Līgums

22.01.2016
AS LVM Z_2015_557_Bi Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), stigu tīrīšana un koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS Zemgales mežsaimniecībā 2016.gadā.

Koku un krūmu ciršana MAC joslās un sāngrāvjos, kķu un krūmu ciršana MMS, koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS

akb_industrial_stigu_trana.pdf

amber_meserviss_stigu_trana.pdf

Lcis_stigu_trana.pdf

Kokikrumi_zale_Kuplauskis_2016_1.pdf

21.01.2016
AS LVM SS_2015_574_P Bērza stādu iegāde

Bērzu stādu iegāde

Līgums

20.01.2016
AS LVM MI_2015_556_B Raķešbāzes caurtekas ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecībā

Raķešbāzes caurtekas ikdienas uzturēšanas darbu līgums

Līgums

18.01.2016
AS LVM Z_2015_557_Bi Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), stigu tīrīšana un koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS Zemgales mežsaimniecībā 2016.gadā.

Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS Klīves MI, 16.daļa

Koku_krmu_atvauzles_pauana_MMS_Klves_MI_16.daa.pdf

15.01.2016
AS LVM ZL_2015_565_Bi Stigu tīrīšana, koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos, grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2016. gadā

Noslēgtais līgums ar Ēvaldu Prusaku.

UL_565bi_evaldsprusaks.pdf

13.01.2016
AS LVM ZL_2015-565_Bi Stigu tīrīšana, koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos, grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2016. gadā

Noslēgtais līgums

Ligums_koki,krumi_izcirsana_J.Dums_2016

12.01.2016
AS LVM NĪ_2015_521_B “Derīgo izrakteņu ieguves laukuma sagatavošanas darbu veikšana (Objekti: “Lankaskalns”, “Zīles (Dores)”, “Pope IV-Rinda”)”

Iepirkuma līgumi

Iepirkuma daļas Nr.1 līgums

Iepirkuma daļas Nr.2 līgums

Iepirkuma daļas Nr.3 līgums

12.01.2016
AS LVM NĪ_2015_530_B “Derīgo izrakteņu izrakšanas (izsmelšanas) darbu veikšana (Objekti: “Patmaļi”, “Slokas”, “Spāre”)”

Iepirkuma līgumi

Iepirkumu līgums

Iepirkuma līgums

Iepirkuma līgums

12.01.2016
AS LVM ZL_2015-565_Bi Stigu tīrīšana, koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos, grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2016. gadā

Noslēgtie līgumi

Ligums_koku,krumu_izcirsana_SIAForestPro_2016

Ligums_koku,krumu_izcirsana_SIAKorsovaserviss_2016

11.01.2016
AS LVM NĪ_2015_522_B “Derīgo izrakteņu ieguves laukuma rekultivācijas darbu veikšana (Objekti: “Mazie Silagusti”, “Mierkalni”, “Pastsils”, “Kažoki”, “Šķērstas”, “Šķaune 2”)”

Iepirkuma līgumi

Iepirkuma līgums daļa Nr.4

Iepirkuma līgums daļa Nr.1

Iepirkuma līgums daļa Nr.2

Iepirkuma līgums daļa Nr.3

Iepirkuma līgums daļa Nr.6

Iepirkuma līgums daļa Nr.5

11.01.2016
AS LVM ZL_2015-565_Bi Stigu tīrīšana, koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos, grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2016. gadā

Noslēgtais līgums

Ligums_koku,krumu izcirsana_M.Kudurs_2016

08.01.2016
AS LVM ZL_2015-565_Bi Stigu tīrīšana, koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos, grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2016. gadā

Noslēgtie līgumi

Līgums_stigas_izcirsana_SIAPakalnuOzolini_2016

Ligums_stigas_HolzwerkeLubanaSIA_2016

06.01.2016
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m