Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM ZL_2018_204_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu ar SIA "DALD"

Vienošanās

31.10.2018
AS LVM MI_2018_341_I Meža meliorācijas sistēmas “Posolnīcas masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Līgums

31.10.2018
AS LVM MI_2018_347_I Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Ziemeļlatgales reģionā

Līgums Degteru ceļš BP

Līgums Kausinīku ceļš BP

31.10.2018
AS LVM MS RP_2018_101_Ak Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2018.-2022.gadā

Noslēgto līgumu teksts un informācija par noslēgtajiem līgumiem.

info_par_nosl_lig_101_ak.pdf

noslegto_ligumu_teksts_101_ak.pdf

30.10.2018
AS LVM RV_2018_194_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 27.jūnijā noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00jg_220_18_700 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbiem Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika".

Vienošanās Nr.1 ar SIA "Ceļu tehnika"

30.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_231_Ak Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts - grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

30.10.2018
AS LVM NĪP_2018_332_B Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Vidusdaugavas un Dienvidlatgales reģionā_1.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Dienvidlatgales reģionā_2.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Rietumvidzemes reģionā_3.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Zemgales reģionā_4.daļa

26.10.2018
AS LVM SS_2018_348_P BCC AB kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve

bcc ab kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve

Līgums

23.10.2018
AS LVM ZL_2018_204_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu ar SIA "AGROMELIORATORS"

Vienošanās

23.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_231_Ak Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts - grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

19.10.2018
AS LVM MI_2018_355_B Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Līgums par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošanu un uzturēšanu

Līgums

19.10.2018
AS LVM SP_2018_337_P Tipogrāfijas papīra piegāde

Tipogrāfijas papīra piegāde

Līgums

19.10.2018
AS LVM MI_2018_328_I Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirknī 2018. – 2021.gadā

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirknī 2018. – 2021.gadā

Līgums

19.10.2018
AS LVM SS_2018_349_P Tirdzniecības kioska izgatavošana un uzstādīšana

Tirdzniecības kioska izgatavošana un uzstādīšana

Līgums

18.10.2018
AS LVM MI_2018_262_B Meža meliorācijas sistēmas “Bebrulīcis” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Līgums par meža meliorācijas sistēmas “Bebrulīcis” pārbūvi LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī un mežizstrādi

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežiztrādi

18.10.2018
AS LVM MI_2018_303_B Meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā

Noslēgtais līgums par meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būvi LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_VasejkalnaCelsBuvdarbi_Baustelle

VienosanasML_DDIA&Grafiks_VasejkalnaCels_Baustelle

VienosanasML_Grafiks1Akarta_VasejkalnaCels_Baustelle

15.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_297_Sp

Līgums par minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšanu no derīgo izrakteņu ieguves vietas Renda -3

Līguma pamatteksts

15.10.2018
AS LVM SP_2018_276_P Ziemas jaku piegāde

Līgums par ziemas jaku piegādi

Līgums

09.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_288_I Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana kūdras atradnei “Jegorovas purvs”

Līgums par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu kūdras atradnei "Jegorovas purvs"

Līguma pamatteksts

09.10.2018
AS LVM MI_2018_316_B Liela diametra caurtekas "Debesnieku caurteka" atjaunošana Dienvidlatgales reģiona Aknīstes meža iecirknī

Līgums

09.10.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m