Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM ZL_2018_204_B

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu ar SIA "DALD"

Vienošanās

31.10.2018
AS LVM MI_2018_341_I

Līgums

31.10.2018
AS LVM MI_2018_347_I

Līgums Degteru ceļš BP

Līgums Kausinīku ceļš BP

31.10.2018
AS LVM MS RP_2018_101_Ak

Noslēgto līgumu teksts un informācija par noslēgtajiem līgumiem.

info_par_nosl_lig_101_ak.pdf

noslegto_ligumu_teksts_101_ak.pdf

30.10.2018
AS LVM RV_2018_194_B

Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 27.jūnijā noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00jg_220_18_700 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbiem Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika".

Vienošanās Nr.1 ar SIA "Ceļu tehnika"

30.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_231_Ak

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts - grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

30.10.2018
AS LVM NĪP_2018_332_B

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Vidusdaugavas un Dienvidlatgales reģionā_1.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Dienvidlatgales reģionā_2.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Rietumvidzemes reģionā_3.daļa

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Zemgales reģionā_4.daļa

26.10.2018
AS LVM SS_2018_348_P

bcc ab kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve

Līgums

23.10.2018
AS LVM ZL_2018_204_B

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu ar SIA "AGROMELIORATORS"

Vienošanās

23.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_231_Ak

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts - grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

19.10.2018
AS LVM MI_2018_355_B

Līgums par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošanu un uzturēšanu

Līgums

19.10.2018
AS LVM SP_2018_337_P

Tipogrāfijas papīra piegāde

Līgums

19.10.2018
AS LVM MI_2018_328_I

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirknī 2018. – 2021.gadā

Līgums

19.10.2018
AS LVM SS_2018_349_P

Tirdzniecības kioska izgatavošana un uzstādīšana

Līgums

18.10.2018
AS LVM MI_2018_262_B

Līgums par meža meliorācijas sistēmas “Bebrulīcis” pārbūvi LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī un mežizstrādi

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežiztrādi

18.10.2018
AS LVM MI_2018_303_B

Noslēgtais līgums par meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būvi LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_VasejkalnaCelsBuvdarbi_Baustelle

VienosanasML_DDIA&Grafiks_VasejkalnaCels_Baustelle

VienosanasML_Grafiks1Akarta_VasejkalnaCels_Baustelle

15.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_297_Sp

Līgums par minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšanu no derīgo izrakteņu ieguves vietas Renda -3

Līguma pamatteksts

15.10.2018
AS LVM SP_2018_276_P

Līgums par ziemas jaku piegādi

Līgums

09.10.2018
AS LVM ZDZ_2018_288_I

Līgums par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu kūdras atradnei "Jegorovas purvs"

Līguma pamatteksts

09.10.2018
AS LVM MI_2018_316_B

Līgums

09.10.2018
Esam sertificēti

bm sertification

iso