Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums

Meža autoceļa „Lūšu ceļš” remontdarbi Kurzemes reģiona Ziemeļkurzemes mežsaimniecībā.

Līgums_Lūšu ceļš

11.04.2016
AS LVM AV_2016_172_Bi

Sabiedrībai nozīmīgu vietu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes mežsaimniecībā

Līgums Nr. 5-5.9_0086_220_16_47

Līgums Nr. 5-5.9_0088_220_16_48

Līgums Nr. 5-5.9_008e_220_16_50

11.04.2016
AS LVM RM_2016_183_P

Formātripzāģa piegāde

Iepirkuma līgums

11.04.2016
AS LVM VD_2016_97_B

Ar SIA ''E Būvvadība'' noslēgtie līgumi.

Ar SIA ''Ģenerāluzņēmējs'' noslēgtie līgumi.

Ar SIA ''MLU'' noslēgtie līgumi, pievienoti 22.04.2016

Papildus vienošanās Nr. 1 pie SIA ''E Būvvadība'' noslēgtā līguma Nr. 5-5.4_000p_220_16_21

Līgums_EBūvvadība_MMS

Līgums_EBūvvadība_mežizstrāde

Līgums_Ģenerāluzņēmējs''_MMS

Līgums_Ģenerāluzņēmējs_mežizstrāde

Līgums_MLU_mežizstrāde

Līgums_MLU_MMS

Papildus vienošanās E Būvvadība

11.04.2016
AS LVM Z_2016_157_Bi

Atjaunoto meža platību papildināšana Zemgales mežsaimniecības Kandavas, Misas, Klīves meža iecirkņos.

Papildinasana_Bluke_Misa_2016_1.pdf

Papildinasana_Graudins_Kandava_2016_1.pdf

Papildinasana_Servals_M_Klive_2016_1.pdf

Papildinasana_Ziberts_Livberze_2016__1.pdf

Papildinasana_NAF_Tervete_2016_1.pdf

11.04.2016
AS LVM Z_2016_148_Bi

Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana un uzturēšana Misas meža iecirknī, 9., 10., 11.daļa

SNV_Bruklenaju_parks.pdf

11.04.2016
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m