Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2018_340_I

Līgums par meža autoceļa “Micpapi - Rožukalns” būvprojekta izstrādi LVM Austrumvidzemes reģionā.

Līgums

27.11.2018
AS LVM MI_2018_346_I

Līgums MAC Lapas projektēšana

Līgums MAC Vagulānu-Sveķu ceļš projektēšana

Līgums MAC Glaudu salas ceļš projektēšana

Vienošanās MAC Vagulānu-Sveķu ceļš projektēšana

26.11.2018
AS LVM ZL_2018_367_B

Līgumi ar SIA ,,DALD", SIA ,,STOMAK" un SIA ,,BALTIJAS BŪVE".

Līgums ar SIA ,,DALD"

Līgums ar SIA ,,STOMAK"

Līgums ar SIA ,,BALTIJAS BŪVE"

23.11.2018
AS LVM MS RP_2018_280_Ak

Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2019.gadā

Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegādes līgums

21.11.2018
AS LVM MI_2018_371_B

Līgums

21.11.2018
AS LVM SP_2018_318_P

Ziemas darba kombinezona bikšu piegāde

Līgums

20.11.2018
AS LVM RV_2018_283_B

Vienošanās pie 2018.gada 20.augustā noslēgtā līguma  Nr. 5-5.8_00ls_220_18_784 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu piejūras iecirknī 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika" par darbu apjomu palielināšanu.

Vienošanās pie noslēgtā līguma ar SIA "Ceļu tehnika"

2.pielikums Izmaiņu akts

20.11.2018
AS LVM MI_2018_365_I

Līgums

20.11.2018
AS LVM KV_2018_263_Sp

Kokvedēju automātiskas maršrutu plānošanas un optimizācijas informācijas sistēmas uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi

ligums_263_sp.pdf

proceduras-zinojums.pdf

15.11.2018

Meža meliorācijas sistēmas "Guldas 2" pārbūve.

MMS_Guldas_2_Līgums

15.11.2018
AS LVM MS RP_2017_142_Ak

Informācija par VV ietvaros noslēgto līgumu grozījumiem, pagarinot līgumu izpildes termiņus līdz 31.12.2018.

lidz_31.12.2018_pagarinato_gc_vv_lig_saraksts.pdf

lidz_31.12.2018_pagarinato_kkc_vv_lig_saraksts.pdf

vien_par_lig_term_pag_gc_vv_teksts.pdf

vien_par_lig_term_pag_kkc_vv_teksts.pdf

14.11.2018
AS LVM MS RP_2015_68__

4.Vienošanās pie 2015.gada 21.jūlija līguma Nr. 5.5-10.1_0016_200_15_42 ar SIA "Ziķeri" par enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšanu.

SIA_Zikeri.pdf

12.11.2018
AS LVM MS RP_2015_68__

4.Vienošanās pie 21.07.2015. iepirkuma līguma Nr.5.5-10.1_0015_200_15_41 ar SIA "Kilbe" par enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšanu.

SIA_Kilbe.pdf

12.11.2018
AS LVM MI_2018_342_I

Līgums

09.11.2018
AS LVM ZL_2018_121_I

Vienošanās par grozījumiem uzņēmuma līgumā

Vienošanās ar SIA "IP KOKS"

08.11.2018
AS LVM SS_2018_336_Ak

Viena poligona laistāmā iekārta ar garās nakts tehnoloģisko aprīkojumu Mazsilu kokaudzētavā

Līgums

05.11.2018

Meža autoceļa “Leišu ceļa atzars” pārbūve

Leišu ceļa atzars_Līgums

01.11.2018
AS LVM RM_2018_343_I

Līgums par būvprojekta izstrādi "Sabata vieta"

Iepirkuma līgums

01.11.2018
AS LVM DL_2018_329_I

Līgums par sabiedrībai nozīmīgu vietu (esošu) uzturēšanu/labiekārtošanu

Līgums ar J.Vaivodu

01.11.2018
AS LVM DL_2018_329_I

Līgumi par sabiedrībai nozīmīgu vietu uzturēšanu.

ligums_kraslavas_iecirknis.pdf

ligums_snv_svente_public.pdf

ligums_snv_akniste.docx

ligums_snv_preilu_iec.docx

31.10.2018
Esam sertificēti

bm sertification

iso