Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana ar kravas kokvedēju sastāviem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2021.gadā

Joma: Kokmateriālu pārvadājumi
Publicēšanas datums : 10.07.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

LVM MS RP_2020_180_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu sniegšana ar kravas kokvedēju sastāviem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.08.2020, 14:00

Piedāvājuma atvēršana

 Ar 2020. gada 31. augusta Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu Nr. 4-1.2/20-165 nolemts atļaut pasūtītājam – akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” – turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā “Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020.-2021 gadā ar kravas kokvedēju sastāviem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos” (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2020_180_Ak) (turpmāk – Konkurss) un atstāt spēkā Konkursa nolikumā iekļautās prasības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktu, informējam par Konkursā iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku: piedāvājumu atvēršana elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā notiks 2020. gada 11. septembrī plkst. 14:00.

Aicinām sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m