Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana ar kravas kokvedēju sastāviem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2021.gadā

Joma: Kokmateriālu pārvadājumi
Publicēšanas datums : 10.07.2020
Izsludināts

Identifikācijas numurs

LVM MS RP_2020_180_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu sniegšana ar kravas kokvedēju sastāviem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.08.2020, 14:00

Piedāvājuma atvēršana

 

Informējam, ka 2020. gada 31. jūlijā Iepirkumu uzraudzības birojā ir saņemts iesniegums par atklāta konkursa nolikumu.


Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktu, informējam, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020. gada 10. augustā plkst. 14:00 tiek atcelta.

 

Vienlaikus informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek mainīts. Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2020. gada 10. augustam plkst. 14:00.

Aicinām sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m