Datums Nosaukums
2020081414.08.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2020081414.08.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2020081414.08.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2020040202.04.2020 Kvalitātes prasības feromonu slazdu izvietošanai un tīrīšanai
2014051313.05.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu ierobežošanā
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot nemazgātu aitas vilnu
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot repelentus
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāļu uzlikšanai/ papildināšanai
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku izciršanai meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības latvāņa ierobežošanai, veicot centrālo rozešu izduršanu
Esam sertificēti

bm sertification

iso