Datums Nosaukums
2022110303.11.2022 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc koku skaita
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2021121515.12.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Krājas kopšanas cirtēs
2021110303.11.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Meža infrastruktūras objektos
2022110202.11.2022 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2022110202.11.2022 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2022110202.11.2022 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2020040202.04.2020 Kvalitātes prasības feromonu slazdu izvietošanai un tīrīšanai
2014051313.05.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu ierobežošanā
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot nemazgātu aitas vilnu
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot repelentus
2022110303.11.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāļu uzlikšanai/ papildināšanai
Esam sertificēti

bm sertification

iso