Datums Nosaukums
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc koku skaita
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Krājas kopšanas cirtēs
2020081414.08.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2020081414.08.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2020081414.08.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2020040202.04.2020 Kvalitātes prasības feromonu slazdu izvietošanai un tīrīšanai
2014051313.05.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu ierobežošanā
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2020082727.08.2020 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem bojājumiem, lietojot nemazgātu aitas vilnu
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m