Datums Nosaukums
2014032121.03.2014 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaudes veidlapa
2014032121.03.2014 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaužu procedūra
2017030202.03.2017 Kritēriji piemaksas saņemšanai BKC 2017-2020
2019031212.03.2019 Kritēriji piemaksas saņemšanai EK 2019-2024
2016020202.02.2016 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2016-2021
2018122828.12.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2017-2021
2018060808.06.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2019-2023
2018122828.12.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai KKC 2017-2021
2018060808.06.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai KKC 2019-2023
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšana pēc atsevišķu koku uzmērīšanas metodes
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2016120606.12.2016 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2019031313.03.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m