Datums Nosaukums
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2017061313.06.2017 Kvalitātes pārbaudes akts platību aizsardzībā. Instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai (excel formātā)
2017061313.06.2017 Kvalitātes pārbaudes akts platību aizsardzībā. Instrukcija kvalitātes pārbaudes akta platību aizsardzībā aizpildīšanai (word formātā)
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot stumbra aizsargspirāli
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m