Datums Nosaukums
2014091616.09.2014 Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2014091616.09.2014 Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
2014091616.09.2014 Caurtekas attīrīšana
2014091616.09.2014 Caurtekas vai tās posma atjaunošana
2014091616.09.2014 Caurteku demontāža
2014091616.09.2014 Caurteku ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana
2014091616.09.2014 Ceļa zīmju uzstādīšana uz meža autoceļiem
2017121111.12.2017 Iesēdumu un bedru labošana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Koka atvairbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku izciršanai meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2014091616.09.2014 Laukumu attīrīšana no sniega
2017121111.12.2017 Meža autoceļa seguma atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu attīrīšana no sniega
2014091616.09.2014 Meža autoceļu kaisīšana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes planēšana
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m