Datums Nosaukums
2019052020.05.2019 Agrotehniskās kopšanas instrukcija
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts (excel formātā)
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019041818.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2019043030.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (XLSX formātā)
2016100707.10.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai – pieņemšanai
2016110808.11.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla pieņemšanai, uzglabāšanai un izsniegšanai stādu pagaidu uzglabāšanas vietās
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2020011010.01.2020 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem (augsnes gatavošana ar disku arklu un rotējošo pacilotāju)
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei
2019060303.06.2019 Kvalitātes prasības apauguma novākšanas darbu izpildei
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2018121313.12.2018 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2019051717.05.2019 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības tūrisma vietu apsaimniekošanai
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m