Datums Nosaukums
2019052020.05.2019 Agrotehniskās kopšanas instrukcija
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts (excel formātā)
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019041818.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2019043030.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (XLSX formātā)
2016100707.10.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai – pieņemšanai
2016110808.11.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla pieņemšanai, uzglabāšanai un izsniegšanai stādu pagaidu uzglabāšanas vietās
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei
2019060303.06.2019 Kvalitātes prasības apauguma novākšanas darbu izpildei
2015121616.12.2015 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2019022828.02.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai ar rotējošo pacilotāju
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas darbu izpildei, veidojot pacilas
2017072121.07.2017 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanas darbu izpildei
2015121616.12.2015 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2018121313.12.2018 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2019051717.05.2019 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2014071515.07.2014 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m