Datums Nosaukums
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019041818.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2019043030.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (XLSX formātā)
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2020050808.05.2020 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032020.03.2014 Prasibas darba aizsardzibai (minimālās)
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
2020043030.04.2020 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m