Datums Nosaukums
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019041818.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2019043030.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (XLSX formātā)
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības augošu koku atzarošanas darbu izpildei
2019102929.10.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m