Datums Nosaukums
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2016100707.10.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai – pieņemšanai
2016110808.11.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla pieņemšanai, uzglabāšanai un izsniegšanai stādu pagaidu uzglabāšanas vietās
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2018121313.12.2018 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2019051717.05.2019 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2014071515.07.2014 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2018041111.04.2018 Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (excel formātā)
2018041111.04.2018 Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032020.03.2014 Prasibas darba aizsardzibai (minimālās)
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019051717.05.2019 Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija (LV)
2019051717.05.2019 Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija (RU)
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
2019052828.05.2019 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m