Datums Nosaukums
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019022828.02.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai ar rotējošo pacilotāju
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas darbu izpildei, veidojot pacilas
2017072121.07.2017 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanas darbu izpildei
2014071515.07.2014 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032020.03.2014 Prasibas darba aizsardzibai (minimālās)
2015060303.06.2015 Prasības meža mašīnu apstrādei pirms izbraukšanas no ĀCM karantīnas zonas
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019052828.05.2019 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m