Datums Nosaukums
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2020011010.01.2020 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem (augsnes gatavošana ar disku arklu un rotējošo pacilotāju)
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar kausu
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju
2020042323.04.2020 Kvalitātes prasības augsnes gatavošanas/ dabiskās atjaunošanas veicināšanai joslās ar disku arklu
2020050808.05.2020 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032020.03.2014 Prasibas darba aizsardzibai (minimālās)
2015060303.06.2015 Prasības meža mašīnu apstrādei pirms izbraukšanas no ĀCM karantīnas zonas
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2020043030.04.2020 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m