Datums Nosaukums
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības meža meliorācijas sistēmu uzraudzībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos
2014091616.09.2014 Laukumu attīrīšana no sniega
2017121111.12.2017 Meža autoceļa seguma atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu attīrīšana no sniega
2014091616.09.2014 Meža autoceļu kaisīšana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes planēšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes profilēšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu rievošana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu sāngrāvju tīrīšana (rakšana) un to profilu atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu segumu atjaunošana izmantojot mobilo drupināmo iekārtu
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2014091616.09.2014 Nogāžu izskalojumu likvidēšana
2014091616.09.2014 Nogāžu nostiprinājumu izbūve
2014091616.09.2014 Nomaļu grunts uzauguma noņemšana
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m