Datums Nosaukums
2014091616.09.2014 Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2018081313.08.2018 Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
2014091616.09.2014 Caurtekas attīrīšana
2014091616.09.2014 Caurtekas vai tās posma atjaunošana
2014091616.09.2014 Caurteku demontāža
2014091616.09.2014 Caurteku ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana
2014091616.09.2014 Ceļa zīmju uzstādīšana uz meža autoceļiem
2022071212.07.2022 Defektu aktu sagatavošanas prasības un defektu akta veidne
2017121111.12.2017 Iesēdumu un bedru labošana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Koka atvairbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku izciršanai meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no piesērējuma
Esam sertificēti
BM certification iso