Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Informācija par roku dezinfekcijas līdzekļu pirkumiem

Joma: Preces
Publicēšanas datums : 24.04.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

Informācija atbilstoši MK 12.03.2020. Nr.103 4.58.punktam

Iepirkuma priekšmets

 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.58.punkts paredz, ka “institūcija (tai skaitā kapitālsabiedrība), kas veikusi iepirkumu saskaņā ar šā rīkojuma 4.14. vai 4.14.1 apakšpunktu, savā tīmekļvietnē, [..] ievieto informāciju par noslēgtajiem līgumiem, norādot vismaz piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un iepirkuma priekšmetu, tā apjomu un līgumcenu. Informācija par kārtējo nedēļu publicējama līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laikposmu no 2020. gada 12. marta līdz 14. aprīlim – līdz 2020. gada 24. aprīlim”.

 

Ņemot vērē minēto, AS "Latvijas valsts meži" informē, ka laika periodā no 12.03.2020. - 24.04.2020. ir veikti šādi iepirkumi Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, piemērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14.punktu:

 

Līgumpartneris     

Reģistrācijas    

numurs

Prece / apjoms                                         

Līgumcena (bez PVN)  

AS "SPODRĪBA"

40003263669

Roku dezinfekcijas līdzeklis / 400 gab.

1320.00  

AS "SPODRĪBA"

40003263669

Roku dezinfekcijas līdzeklis / 1482 gab.

6654.18

AS "SPODRĪBA"

40003263669

Roku dezinfekcijas līdzeklis / 1292 gab.

5801.08

AS "SPODRĪBA"

40003263669

Roku dezinfekcijas līdzeklis / 1216 gab.

4012.80


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

24.04.2020, 13:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m