Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2019

Joma: Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana
Publicēšanas datums : 17.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM ZK_2018_421_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2019

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

15.11.2019

Līguma izpildes vieta

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

04.01.2019, 11:00 darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrā: Parka iela 1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270Papildinājumi

24 • 01 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m