iepirkumu sistema

Mobilu minerālo materiālu sijāšanas un drupināšanas iekārtu piegāde

Joma: Zemes dzīļu darbi
Publicēšanas datums : 27.12.2018
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM ZDZ_2018_408_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mobilu minerālo materiālu sijāšanas un drupināšanas iekārtu piegāde, Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto tehniku, tehniskās apkopes un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

3 (trīs) gadi

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.02.2019, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS.
Iepirkuma dokumentācija pieejama: EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Papildinājumi

12 • 02 • 2019

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m