Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2020./2021.gadā

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 13.03.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM Z_2020_81_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir prettiesiski novietotu vienkopus esošu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2020./2021.gadā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV klasifikatora kods: 90511000-2 (atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi), pakalpojumu kategorijas Nr. 27.

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35292

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

15.07.2021

Līguma izpildes vieta

Zemgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.03.2020, 11:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" Zemgales klientu centrs: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3008.

Piedāvājuma atvēršana

Nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m