Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021032626.03.2021 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2021. un 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2021_80_Ak Izsludināts
2021032323.03.2021 Repelenta “Trico” piegāde 2021. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK_2021_87_Ak
Latvija
Izsludināts

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m