Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 21.02.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM VD_2018_78_I

Iepirkuma priekšmets

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana 700 tūkstoši stādu apjomā Vidusdaugavas reģionā. CVP klasifikators 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgie pakalpojumi).

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.10.2018

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.03.2018, 10:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona klientu centrs - Blaumaņa iela 3, Koknese, LV-5113

Piedāvājuma atvēršana

Netiks rīkota atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.Papildinājumi

08 • 03 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m