Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 16.01.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM VD_2018_28_I

Iepirkuma priekšmets

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.10.2018

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

29.01.2018, 10:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona klientu centrs - Blaumaņa iela 3, Koknese, LV-5113

Piedāvājuma atvēršana

Netiks rīkota atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.Papildinājumi

09 • 02 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m