iepirkumu sistema

Atjaunoto meža platību aizsardzības un jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.gadā

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 14.08.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM VD_2017_346_I

Iepirkuma priekšmets

Atjaunoto meža platību aizsardzības un jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.gadā. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 (četrpadsmit) iepirkuma daļās.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.11.2017

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

28.08.2017, 14:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS ,,Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona klientu centrs: Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,  LV-5113.Papildinājumi

01 • 09 • 2017

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m