Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

LVM Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 06.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM SP_2018_344_I

Iepirkuma priekšmets

AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

24 mēneši

Līguma izpildes vieta

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.12.2018, 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS “Latvijas valsts meži” Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004

Papildinājumi

20 • 12 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m