Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģiona Valmieras iecirknī

Joma: Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana
Publicēšanas datums : 15.10.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2021_338_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģiona Valmieras iecirknī

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

26.10.2021, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m