Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2020.-2022.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 10.01.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2020_5_I

Iepirkuma priekšmets

Meža reproduktīvā materiāla 5325,00 tūkstoši stādu pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Rietumvidzemes reģiona teritorijā

CPV kods 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi).

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32044

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

3-gadīgus iepirkuma līgumus ar sākotnējo izpildes laiku līdz 2020. gada 31.decembrim, paredzot līguma termiņa pagarināšanu uz nākamajiem diviem gadiem iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.01.2020, 11:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes klientu centrs, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, LV-4219

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m