Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģiona Piejūras un Valmieras iecirknī 2020.gadā

Joma: Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana
Publicēšanas datums : 29.01.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2020_30/B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi, tajā skaitā, meliorācijas grāvja attīrīšana no piesērējuma 18 400 m3, virszemes noteces vagu izveide 144 m, caurteku nomaiņa 112 m, meliorācijas grāvju attīrīšana no lokāliem šķēršļiem 17 m3 un koku un krūmu ciršana meliorācijas grāvjos 0.5 km darbu apjomu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši kvalitātes prasībām un iepirkuma līguma projektam.

CPV klasifikatora kods: 45232452-5 (drenāžas darbi), 45112320-4 (zemes meliorācijas darbi), 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgie pakalpojumi).

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32889

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.12.2020

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.02.2020, 11:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes klientu centrs, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, LV-4219

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m