Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2020.gadā (PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI)

Joma: Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana
Publicēšanas datums : 13.05.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2020_158_I

Iepirkuma priekšmets

Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 49 km apjomā.

CPV klasifikatora kods: 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgie darbi).

Iepirkuma dokumentācija pieejama:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38598

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.12.2020

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

26.05.2020, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

Piedāvājuma atvēršana

2020.gada 26.maijā plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m