iepirkumu sistema

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

Joma: Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana
Publicēšanas datums : 21.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2018_439_B

Iepirkuma priekšmets

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi, tajā skaitā, meliorācijas grāvja attīrīšana no piesērējuma 11097 m3, virszemes noteces vagu izveide 140 m, caurteku nomaiņa 44 m, meliorācijas grāvju attīrīšana no lokāliem šķēršļiem 48 m3 un koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos 1.5 km apjomā pakalpojumu sniegšana darbu apjomu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši kvalitātes prasībām un iepirkuma līguma projektam.

CPV klasifikatora kods: 45232452-5 (drenāžas darbi), 45112320-4 (zemes meliorācijas darbi), 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgie pakalpojumi).

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

28.06.2019

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.01.2019, 11:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes klientu centrs, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.

Piedāvājuma atvēršana

Netiks rīkota atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.Esam sertificēti

SC ISO 50001 m