Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 05.04.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_73_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets ir AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošanas un reģistrācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums) un līgumā (Iepirkuma nolikuma 4.pielikums) noteiktajām prasībām.

 

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

29.04.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18040

 

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m