Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

,,Objekta “Zemgales reģiona klientu centrs” būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 30.11.-0001
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_354_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets, raksturojums un apjoms:

objekta “Zemgales reģiona klientu centrs”, kas atrodas Rīgas ielā 54a, Jelgava, Jelgavas novads, (turpmāk – Objekts) būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma veikšana, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību (turpmāk - Darbi), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums). Iepirkuma CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Jelgavas novads, Jelgava, Rīgas iela 54a, kadastra apzīmējums 0900 035 0005.

Iepirkuma nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams EIS tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29379

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

14 mēneši

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.11.2019, 11:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

LVM klientu centrs Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LV-1004, darba dienās no darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m