Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

,,Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumu veikšana AS “Latvijas valsts meži” vajadzībām”

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 16.08.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_292_I

Iepirkuma priekšmets

 

 • Iepirkuma priekšmets ir topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumu veikšana AS “Latvijas valsts meži” vajadzībām, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums). Iepirkuma CPV kods: 71355000-1 (Uzmērīšanas pakalpojumi).
 • Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26006
 •  

  Paredzamais līguma izpildes termiņš

  12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

  Līguma izpildes vieta

  Latvija


  Piedāvājuma iesniegšana

  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

  27.08.2019, 10:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

  Piedāvājuma iesniegšanas vieta

  AS "Latvijas valsts meži" klientu centrs: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004

  Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m