iepirkumu sistema

Nekustamā īpašuma un darījumu ar to tirgus novērtējuma pakalpojumi

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 29.05.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_172_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets nekustamā īpašuma vai tā daļas tirgus novērtējumu, zemes un/vai telpu nomas maksas tirgus novērtējumu, apbūves tiesības tirgus novērtējumu sagatavošana (atbilstoši attiecīgajai Iepirkuma daļai un tās tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums)).

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22285

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.06.2019, 10:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" klientu centrs: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m