Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo nekustamo īpašumu atbilstības izvērtēšana

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 10.05.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_157_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītāja iegādājamo nekustamo īpašumu atbilstības izvērtēšanas pakalpojumu sniegšana LVM reģionu teritorijās saskaņā ar Iepirkuma daļu sarakstā (Iepirkuma nolikuma 1.3.3.punkts) noteikto sadalījumu, ievērojot Iepirkuma nolikuma, tai skaitā tā Tehniskās specifikācijas (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums) un Iepirkuma līguma projekta (Iepirkuma nolikuma 6. pielikums) prasības.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.06.2019, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21087

 

 

Piedāvājuma atvēršana

 

EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m