Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022. - 2026.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Mežizstrāde
Publicēšanas datums : 15.07.2022
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2022_245_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums) un Vispārīgās vienošanās projektu (Nolikuma 6. pielikums), un Vispārīgās vienošanās ietvaros slēgto Iepirkuma līgumu noteikumiem.

Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms, par kuru Vispārīgās vienošanās ietvaros var tikt noslēgti Iepirkuma līgumi ir:
- līdz 1 000 000 ber.m3 (viens miljons beramie kubikmetri) enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšanai;
- līdz 200 000 m3 (divi simti tūkstoši kubikmetri) kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšanai.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

4 gadi

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.08.2022, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso