Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2021. – 2022. gadā

Joma: Kokmateriālu pārvadājumi
Publicēšanas datums : 22.02.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2021_55_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu sniegšana.
Pārvadājamo kokmateriālu maksimālais apjoms ir 6 830 000 m3 (seši miljoni astoņi simti trīsdesmit tūkstoši kubikmetri) pārvadājamo kokmateriālu.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.05.2022.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

26.03.2021, 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā:  https://www.eis.gov.lv.

Piedāvājuma atvēršana

Informējam, ka Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija ar 2021. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 4-1.2/21-74 (turpmāk – Lēmums) nolēma aizliegt Pasūtītājam bez grozījumu veikšanas turpināt Iepirkumu un slēgt vispārīgo vienošanos Iepirkumā, un uzdot Pasūtītājam desmit darbdienu laikā pārtraukt Iepirkumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu un Iepirkumu uzraudzības biroja Lēmumu, Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m