Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 26.10.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2021_341_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē, kas ietver mežizstrādi sagatavojot un un pievedot kokmateriālus līdz ceļam.

Kopējais Iepirkuma priekšmeta pamata apjoms ir 160 000 m3 , 4 (četri) tehnikas komplekti. Līgumu izpildes termiņš 5 (pieci) gadi.

Piedalīties konkursā var arī ar plānoto tehniku, kura jāiegādājas un jāzsāk darbi 1 (viena) gada laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

5 gadi

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

29.11.2021, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m