Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu un enerģētiskās šķeldas tilpuma uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un citu saistīto pakalpojumu sniegšana 2022. gadā

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 21.10.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2021_337_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu un enerģētiskās šķeldas tilpuma uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas, enerģētiskās šķeldas laboratorisko analīžu nodrošināšanas, kokmateriālu sagatavošanas mašīnu mērīšanas sistēmu pārbaudes un kokmateriālu sagatavošanas kvalitātes kontroles, konsultāciju un kuģa kravu kontroles pakalpojumu sniegšana. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās Iepirkuma daļās.

Sīkāk skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64787

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2022.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.11.2021, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64787

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m