Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022.gadā

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 21.10.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2021_329_Ak

Iepirkuma priekšmets

 Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana, kas ietver mežizstrādi kopšanas cirtē un/vai atjaunošanas cirtē, un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam.

Iepirkuma rezultātā plānots slēgt:

- līgumus par apaļo kokmateriālu ražošanu kopšanas cirtē ar izpildes termiņu 1 gads;

- līgumus par apaļo kokmateriālu ražošanu atjaunošanas (galvenajā) cirtē ar izpildes termiņu 1 gads.

Sīkāk skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64858

 

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

1 gads

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.11.2021, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m