Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē

Joma: Mežizstrāde
Publicēšanas datums : 17.06.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2021_199_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē, kas ietver kokmateriālu sagatavošanu un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam.

Kopējais Iepirkuma priekšmeta pamata apjoms ir 400 000 m3 (četri simti tūkstoši kubikmetru), 10 (desmit) tehnikas komplekti. Līgumu izpildes termiņš 5 (pieci) gadi.

Piedalīties konkursā var arī ar plānoto tehniku, kura jāiegādājas un jāzsāk darbi 1 (viena) gada laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

5 gadi

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

19.07.2021, 14:00


Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso