Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2021. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 18.05.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2021_166_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets ir par iespējamo apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšanu kopšanas, atjaunošanas un bojātu koku cirtēs, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, slēdzot līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros, un atbilstoši vispārīgās vienošanās ietvaros slēdzamo iepirkuma līgumu noteikumiem.

Iepirkuma priekšmeta maksimālais apjoms, par kuru konkursa rezultātā vispārīgās vienošanās darbības laikā var tikt noslēgti iepirkuma līgumi:

 - kopšanas cirtē 2 500 000 m3 (divi miljoni pieci simti tūkstoši kubikmetri);

 - atjaunošanas cirtē 10 500 000 m3 (desmit miljoni pieci simti tūkstoši kubikmetri);

 - bojātu koku cirtē 1 000 000 m3 (viens miljons kubikmetri).

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.06.2021, 14:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m