Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2022. gadā

Joma: Kokmateriālu pārvadājumi
Publicēšanas datums : 29.05.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_95_Ak

Iepirkuma priekšmets

Īsumā par iepirkumu*

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) organizē atklātu konkursu „Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2022. gadā” (turpmāk – Iepirkums).

 

Iepirkumā aicināti piedalīties arī tādi komersanti, kam nav iepriekšējas pieredzes kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā.

 

Minimālās prasības tehniskajām un profesionālajām spējām dalībai Iepirkumā:

 

Vismaz viens apaļo kokmateriālu iekraušanai/izkraušanai un pārvadāšanai piemērots transportlīdzekļu sastāvs – kravas kokvedējs ar piekabi kokvedēju, kas atbilst šādām prasībām:

* kokvedējs un piekabe ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

* kokvedējs ražots atbilstoši „EURO V drošo”, „EEV drošo”, „EURO VI drošo” vai augstākām kravas automobiļu ekoloģijas un drošības sertifikāta prasībām;

* kokvedēja sastāvam izsniegta lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja, kas pieļauj dalāmu kokmateriālu kravu pārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekļu sastāva un kravas kopējās faktiskās masas apmēru līdz 52 (piecdesmit divām) tonnām;

*  kokvedēja sastāvs aprīkots ar apaļo kokmateriālu iekraušanai/izkraušanai piemērotu hidromanipulatoru.

 

Iepirkuma ietvaros atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajiem kritērijiem tiks atlasīti pretendenti, ar kuriem tiks noslēgta vispārīgā vienošanās par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 2020.-2022.gadā. Pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas LVM periodiski, izvērtējot nepieciešamo pakalpojumu apjomus un termiņus, nosūtīs visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem uzaicinājumus iesniegt piedāvājumu un cenu, par kādu tas būtu gatavs pārvadāt attiecīgo apjomu attiecīgajā kokmateriālu iekraušanas pamata reģionā.

 

Noslēgtā vispārīgā vienošanās neuzliek pienākumu iesniegt piedāvājumu uz katru LVM nosūtīto uzaicinājumu. Vispārīgās vienošanās dalībnieks pats izvērtē savas tā brīža iespējas un vēlmi iesniegt piedāvājumu.

 

Vispārīgās vienošanās laikā tiks nosūtīti vairākkārtīgi uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus un piedāvāto līgumu termiņi var būt no 1 līdz 12 mēnešiem.

 

Vispārīgās vienošanās ietvaros sūtītie uzaicinājumi precizēs konkrētus pakalpojumu izpildes noteikumus, tostarp nepieciešamo minimālo kokvedēja vadītāju skaitu uz vienu kokvedēja sastāvu, kas var būt 2 vai 3 personas.

 

Vispārīgās vienošanās ietvaros tiks slēgti līgumi visā Latvijas teritorijā, kas sadalīta 4 kokmateriālu iekraušanas pamata reģionos - Rietumlatvija, Viduslatvija, Austrumlatvija un Ziemeļlatvija.  

 

Visa Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājumi iesniedzami LVM Pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37930

 

*Informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Visas prasības skatīt Iepirkuma dokumentācijā.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.07.2020, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

Piedāvājuma atvēršana

 

Ar 2020. gada 7. augusta Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu Nr. 4-1.2/20-128/2 nolemts atļaut pasūtītājam – akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” – turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā “Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2022. gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2020_95_Ak) (turpmāk – Konkurss) un atstāt spēkā Konkursa nolikumā iekļautās prasības.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktu, informējam par Konkursā iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku: piedāvājumu atvēršana elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 14:00.

 

 Aicinām sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m