Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2021.gadā

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 22.10.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_323_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam, kas ietver mežizstrādi kopšanas cirtē un/vai atjaunošanas cirtē, un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

23.11.2020, 14:00

Papildinājumi


Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m